Representationsbestämmelser

Vid klubbens årsmöte den 8 maj 2001 beslutades att anta nedan representationsbestämmelser:

Vid SM-finaler utgår bordsavgifter samt traktamente på 1.000:- till varje final som klubbmedlem kvalat till.

Vid DM-tävlingar. För Allsvenskan och DM-tävlingar sanktionerade av Norrbottens Bridgeförbund betalar klubben startavgifterna. För inbjudningstävlingar, betalar klubben 150:-/par. Vid bridgeveckor, sommarbridge och liknande utgår ingen ersättning.

Representation. Medlem som representerar klubben vid Bridgeförbundets årsmöte eller annan sammankomst ersätts med 100:- samt bilersättning med 16:- per mil från Älvsbyn.

Bilersättning. För Allsvenskan, DM-tävlingar, Klubb- match,Kustserien eller liknande. utgår ersättning från första milen.För inbjudningstävlingar belägna mer än 8 mil från Älvsbyn men i Norrbotten, utgår ersättning med 4 kronor per mil och person.