Tillbaka

 


MSKlövern

Hur vill Du bjuda dessa händer. Väst giv och alla i zoner?

ª
©
¨
§
E D 6
E D 109 5
K D 8 4
3
ª
©
¨

§
K 9 4
kn 4 3
kn 9 5 2
10 8 7

Jasså, Ni kom i en hjärter när utgången är i stort sett självspelande. Och till alla Östar som inte passar utan höll öppet med 1 sang vill jag bara säga att Väst hand inte var som ovan, utan
      
  ª D 5 3      © K 8 6 5        ¨ E 7 4        § E 4 3
         så Ni kom i 1 sang för taxa 800!

Ja i bägge fallen berodde katastrofen inte på att ni är dåliga bridgespelare, utan på¨systemet. Spelar man vanlig bridge, man må sen kalla det Culbertson, Naturligt eller Modern Standerd, visar öppningsbudet 11 – 22 honörsöppningar, och med den vida gränsen är det inte så lätt alla gånger.

Ni vill väl gärna bjuda bättre, fast det är jobbigt att läsa in något av de många nya systemen som finns. Men har Ni lust och orken att offra tio minuter på att läsa in ett nytt budsystem, så läs vidare.

I nedanstående system är öppningsbudet 1 klöver enda krav. Det visar minst 17 hp och alla fördelningar.Allt annat är precis som Modern standard, varför jag kallar systemet MSKlövern, kort och gott.

Sangöppningen är 15 – 17, detta av flera skäl. Dels tillåter det oss att på partnerns öppning 1 trick i färg svara "negativ" sang på upp till 11 dåliga poäng. (partnern passar ju bara med en balanserad 12 – 14 poängare. Dels får vi den nedre gränsen för klöveröppningen att vara en poäng starkare om handen är balanserad. En hand som vi i standardsystemet öppnar med en klöver, flyttar vi här upp ett pinnhål och öppnar i stället med 2 klöver. Övriga tvåöppningar är naturligt svaga, eller det man normalt sett brukar ha dem till.

Alltså:
1 § minst 17 hp, rondkrav
1 ¨ minst trekortsfärg, 12-16 hp
1 ©
minst fyrkortsfärg, 12-16 hp
1 ª
minst fyrkortsfärg, 12-16
1 nt 15-17 hp och sangfördelning
2 § minst femkortsfärg, 12-16 hp
2 ¨
minst sexkortsfärg, 7-10 hp
2 ©
minst sexkortsfärg, 7-10 hp
2 ª minst sexkortsfärg, 7-10 hp
2 nt 20-21 hp och sangfördelning.
       Annat enligt Modern standard.

Det vi egentligen har gjort är alltså att ta standardsystemet och låta de två öppningsbuden 1 klöver och 2 klöver byta plats.

På vår starka klöveröppning slår svarshanden av med 1 ruter om han har mindre än 7 hp. Allla andrabud från honom visar således minst 7 honörs poäng och fastställer utgångskrav. Har han en minst femkortsfärg visar han denna med 1 hjärter, 1 spader, 2 klöver eller 2 ruter. Med en jämn hand visar svarshanden 7-10 hp med 1 NT, 11-12 hp med 2 NT eller minst 13 hp med 3 NT.

Händerna i inledningen bjuder alltså

VÄST ÖST
1 §
1 ©
4 ©
1 ¨
2 ©
pass

Efter inledningen 1 klöver – 1 ruter måste öppningshanden hoppa om han tror på utgång med en totalblank partner. Annars bjuder han på närmaste nivå och svarshanden får passa med 0-3 poäng, men skall bjuda en gång till med 4-6 poäng

ª 
© 
¨ 
§  

E K D 7 6
E
E K 4 2
D 8 5
N
V     Ö
S
ª
©
¨
§
5 2
kn 7 6 5
10 6 3
kn 4 3 2

               Standar
 
2
2
3
Väst
§
ª
sang

2
3
Öst
¨
§ (avslag)
pass
               Acol

2
3
Väst
ª
¨
pass
Öst
2 S (avslag)
3 ª
               MSKlövern

1
1
Väst
§
ª


1
Öst
¨
pass

När Väst får höra att Öst har 0 - 6 hp kan han inte garantera utgång. Han nöjer sig med1 spader, eftersom han vet att Öst kommer att bjuda en gång till med 4-6 poäng och kanske med 3 om han har spaderstöd. Öst, med sin typiska robberthand, är lycklig över att fä lägga ner rörelsen. Med en jämn hand och 18-19 hp återbjuder vi1 sang. Svarshanden "glömmer nu bort" att vi inlett med en klöver-en ruter och bju-der nu enligt vanliga sangsystem. Säger öppningshanden i stället 2 sang visar detta, precis som efter 2 klöver 2 ruter, 2 sang, enligt gammal modell 22-24 hp.

Nu har vi klarat av 95 % av svarshänderna. Det som återstår är att svarshanden ska haminst 7 hp (så att han inte svarar 1 ruter) ingen femkorts högfärg (då han bjuder den) och obalanserad hand (annars kan han ju sanga) dvs. 4-4-4-1.Med denna fördelning säger vi 2 hjärter med 7 - 10 hp, 2 spadermed 11-12 och 3 klöver med 13. I samtliga fall kan öppningshanden fråga efter singelfärgen med reläbudet.

ª
©
¨
§
E K 9 6 5
D 4 2
7
E K D &
N
V      Ö
S
ª
©
¨
§
8
E K 8 6 3
9 6 5 4
kn 5 4

Efter standardmetoderna bjuder man väl:

Väst
1
3
4

ª
§
©
Öst
1
3

NT
©
pass

Men se så lätt enligt MSKlövern:

Väst
1
2
4
6

§
©
nt
©
Öst
1
3
5

©
©
©

pass

På Väst Starka klöveröppning kräver Öst till utgång (allt utom 1 ruter är ju utgångskrav) och visar minst fem hjärter. Väst har ingen anledning att leta ny trumf, så han stöder. Öst ska nu med minimum bjuda 4 hjärter, så när Västfår höra 3 hjärter vet han att partnern har lite tillägg. Fram alltså med Blackwoods 5-ess- kanonen. Efter klöveröppning och positivt svar bjuder man sina färger i tur och ordning. När man inte har något mer intressant att visa om fördelningen hoppar man till itgång för att visa minimun. Detta kan för en del synas bakvänt men baseras på att vi redan krävt till utgång. Har vi då bra kort är det ju oekonomiskt att sätta sig och spärra egna sidan, eller hur?

Så rundar vi av klöverbudgivningen med ett par ord om fiendens störningar. Om partnern öppnar med en klöver och motståndaren går in, passar vi med0-6 hp.Har vi mer och bra i inklivsfärgen straffdubblar vi. Har vi egen färg bjuder vi den. Med en jämn hand sangar vi med håll i fiendens färg och bjuder annars överbud.Annorlunda uttryckt bjuder vi som utan störning. Med undantag av att ruteravslaget ersätts med pass. Utgångskrav föreligger alltså så fort svarshanden inte passar på inklivet, så både svarshand och öppningshand kan i lugn och ro visa sina färger.

Ja ha, då är vi klara då, så när som på budgivningen efter öppningsbudet 2 klöver. (Var det tio minuter jag sa? Åkej. ål rajt, var inte så grinig. Vi säger väl en kvart i stället!) Partnern har alltså servat med 2 klöver och därigenom visat 5 klöver och 12-16 hp. Har vi nu dåliga kort kan vi passa. Höja till 3 klöver med stöd och 6-9 hp eller bjuda en lång högfärg på tvåläget. En jämn 11-12 poängare visar vi med 2 sang och en invithand med lågfärg illu-
strerar vi genom att mäla färgen på treläget.

Övriga händer, med minst 9 hp, visas genom det konventionella kravbudet 2 ruter. På 2 ruter visar öppningshanden sin styrka och fördelning. Med minimum, d v s 12-14 hp, bjuder han högfärg om sådan finns, 2 sang med en jämn hand och 3 klöver i övriga fall. Med maximum, 15-16 hp, visar han eventuell sidofärg på treläget, eller bjuder 3 sang med långfärg i klöver.

ª
©
¨
§
E kn 5 4
6
D 9 3
E D 10 6 4
N
V    Ö
S
ª
©

¨
§
D 8 34
E D 10 5 2
K 8 5
K 8
Väst
2
2
3

§
ª
sang
Öst
2
3

¨
©
pass

 

Om svarshanden inleder med 2 ruter, är alla hans senare bud i ny färg krav. Enkelt stöd av öppningshandens färg(er) är däremot bara inviterande.

Avslutningsvis några ord om de vanligaste öppningshänderna i bridge, nämligen 4-4-3-2 och 12-14 hp.

Vilken av färgerna ska man öppna med? Ja, Culbertson predikade att man ska öppna med den högsta om de är intilliggande, annars den lägsta. Många av nutidens Acolspelareanvänder en annan metod. De öppnar alltid med den högsta färgen, undantaget när man har högfärgern Och vad är det egentligen för fel med det?

Säg att vi har 4-2-4-3 och 13 hp. Vi öppnar med 1 spader, som spär-
rar litebättre än 1 ruter. Svarar partnern 1 sang kan vi passa och bjuder han ruter kan vi stödja. Får vi höra hjärter eller klöver säger vi 2 sang.

Då denna metod dels är överlägsen Culbertsons, dels tar hand om problemet
med 4-4 i svartfärgerna, använder vi den i MSKlövern.

Men hör jag er undra, om man har 3-3-3-4, då? Ja, har vi bara 12 poäng kan vi passa ner handen och med 15 har vi en sangöppning. Om vi har 13 eller 14 poäng öppnar vi med en ruter, och om partnern inte har något annat att ta till än att stödja rutern, och om han bara har fyrkortsstöd, och om rutern inte sitter bra, och om fienden inte har en bättre inkomst i sitt högfärgskontrakt, då får vi en dålig bricka. Så jag kan alltså inte säga att MSKlövern klarar av alla händer. I stället säger jag att den klarar nästan alla.