Tillbaka 

Missing-Points
- ett annorlunda system.


Missing-Ponts är ett överlägset sätt att värdera ojämna händer. För sanghänder passar honnörspoängberäkning bra. Men vad säger Du om händer som ser ut så här:


1

Hand 1
ª  D kn 10 7 6 5
©
 K D kn 7 6 5
¨
  --
§
  7

 

Nio honnörspoäng och Du behöver en partner som har ett ess i mjukfärgerna (§ ©)
eller spaderkung för att göra utgång. Tillsammans har man 12-13 hp och kanske åtta fördelningspoäng. Med enbart vad vi lärt  oss tidigare ska man ha 25-26 hp för att bjuda  utgång i högfärg.

2
Eller Du har:

§ ´E D 5 4 3
©
  E K D 6
¨ 
D kn
ª 
D kn
Jämför den med ovanstående och försök räkna ut vad du behöver för att nå utgång


1

 


2


Med  MissingPonts-beräkning har hande 17 mp (9 hp) och handen
har  19  mpo (21 hp)

§  K 8 6 4 2
¨  K 9 7 5 3
©
 
7 3
ª
  8
och

§  E D 9 7 5
©  K 8 6 4
¨ 
K 6
ª 
8 5

har nästa samma värde i mp 23 respektive 22 och hand 2 är faktiskt   inte mycket bättre än hand 1. Nu utgår vi från att vi skall  spela färgkontrakt, men eftersom  beskrivna händerna är tvåfärgshänder så utgår vi från detta faktum

För att komplettera en hand som den med två kungar ovan så ser vi att det behövs ett eller annat ess eller en djäkla fördelning. Generellt kan man säga att om man har ess och kungar är dessa värdefullare än om man har damer och kungar. Men framför allt måste man veta öm man har anpassning. I konkurensbudgivning (kamp om slutbudet) vill man snabbt komma till målet. Därför bör man så snabbt som möjligt ta sig dit ("Fast Arrival" i bridgespråk.

47,6 procent
av alla händer har sangfördelning. 3% har  4 - 4 - 4 - 1 fördelning och 49,4% är av enfärgs-, tvåfärgs- eller av trefärgshänder. Spelar man med ett normalt system så kan man säga att man öppnar i stort sett varannan gång med en sanghand och varannan gång med en färghand. Men...   Nu kommer en av de viktigaste detaljerna. Om man använder sig av missinng-pontsvärderingen och skapar ett vettigt system för det så kommer man att öppna med färghand två gånger av tre, beroende på att man med honnörssvaga händer kan räkna ihop till en öppning och ta första steget i Fast Arrival. Att hinna före notståndaren.

Traditionell mp och deras öppningar (MS, Acol) här har man satt max 14 mp som gräns för att öppna med 2 i färg. Det har man inte särskilt ofta ju.  I traditionell MS öppnar man med fyra olika färgbud för att visa en svag sanghand eller en öppningshand i färg. Sak samma om man har stark sanghand 18 - 19 hp. Hela detta komplex tar upp alldeles för stort utrymme och tvåöppningarna ska man bara inte räkna med. MS har också ett förlegat system för att efterhöra sanghandens utseende och används inte FA för att få reda på sakernas tillstånd.

Det system, som jag anspråklöst kallar för Piteskalker, har tagit itu med dessa klumpiga metoder både för beräkning av hfp för färghänder, som det knäpp i att använda tvåöppningar för starka händer och sangens åtta bud för att starta budgivningen av en svag eller stark sang.

Att beräkna missingponts
Skalan är enkel. Ett saknat ess ger 4 mp, kung 3 mp, dam 2 mp ock kn 1 mp. Med renons drar man av 2 mp bara för att undvika dubbelvärderingar i den färgen. Mes E D  kan man räkna med maskmöjligheter och värderar den saknade Kungen till 2 mp. Inte 3 mp.

Vi tittar på två händer:
 

D kn x x x Saknar E och K = 7  mp
D kn x x Saknar E och K = 7  mp
EK Saknar inget = 0 mp
EK Saknar inget = 0 mp
 

TOTALT    

= 14 mp
och    
EK x x x Saknar D kn = 3 mp
E K x x Saknar D kn = 3 mp
D kn Saknar E och K = 7 mp
D kn Saknar E och K = 7 mp
 

TOTALT   

= 20 mp
     
20 hp som har olika värde...  men som kan bli bättre på ett enkelt sätt


SAMMANFATTNING
MISSINGPOINT

 
E K x x x saknar D och kn =  3 mp
D kn saknar E och K =  7 mp
saknar E och K =  7 mp
saknar K och kn =  4 mp

TOTALT   

=  21 mp
K D x x x x saknar E och kn =  5 mp
x saknar E och kn =  5 mp
saknar E =  4 mp
saknar inget =  2 mp  (renons)


Renonsen räknas som 2 mp för att undvika dubbelvärderingar. E D saknar 3 mp men maskmöjligheter gör att man korrigerar till 2,5 eller 2 mp.

Slamkontrakt
Missingpoints händer med trumfstöd har ungefär   detta krav för att tro på slam.


 

0 - 14 mp   trestöd +0 mninst ett ess och lite till
  singel eller kung någonstans
15 - 20 mp   trestöd +0 mninsttvå ess och lite till
  singel eller K/ kungar
 21 - 26 mp   trestöd +0 mninst tre ess och en K eller
  i alla fall 6TKmed singel någonstans