Tillbaka 

STENBERGS
- ett intressant tillägg efter budet 2 NT.

 

3 § Mindre än 14 honnörspoäng. Alla fördelningar.
Svarshanden frågar efter singel eller renons med
budet 3 ruter
3 ¨ Minst 14 honnörspoäng.
Saknar singel eller renons
3 © Minst 14 honnörspoäng.
Singel klöver.
3 ª Minst 14 honnörspoäng.
Singel ruter.
3 nt Minst 14 honnörspoäng.
Singel i den andra högfärgen
   
4 § Minst 14 honnörspoäng.
Renons i klöver
4 ¨ Minst 14 honörspoäng.
Renons i ruter.

 

Är den gemensamma färgen hjärter
visar 4 hjärter renons i spader.

Om svarshanden efter  öppningshandens svar 3 klöver (som är minimiöppning) bjuder 3 ruter frågar han efter singel. Bjud den färg som är singel eller 3 hj eller 3 sp om det inte finns någon singel.