Tillbaka
GLADIATOR

  Ett försvar mot
  sangöppningar

 
(14 - 17 poäng)

DUBBELT
visar
egen NT-öppning

 

  2 §
Visar en långfärg minst 6 vilken som helst

Reläbud   2
¨
 


2
¨
visar båda högfärgerna

 

  2 ©
visar 5 hjärter och en lågfärg


 


2 NT visar båda lågfärgerna


 

  2 ª
Visar 5 spader och en långfärg