Tillbaka
  


 

DONT - FÖRSVAR MOT SVAG SANG


§

=  Högfärgsfråga
 
¨ =  Multi
 
2 © =  Öppningshand med minst 5 ©
 
ª =  Öppningshand med minst 5 ª
 
2  NT =  Båda lågfärgerna
 
Dbl. =  Förslag till straffdubbling