tillbaka

 Julskinkan avslutas 30 november 2011

 

   1    1      91   63,2   Folke LagerlŲf - Inger Adolfsson        5283  5298  ńlvsby BK          
        6      91   63,2   Kristina NorstrŲm - Krister Johansson  24243 12203  ńlvsby BK - PiteŚ BS
   3    7     75  52,1  GŲran Karlsson - Sture Dahlin          83549 18391  ńlvsby BK          
   4    3     71  49,3  Ulla Johansson - Leif Nilsson          12106  5288  ńlvsby BK          
   5    2     67  46,5  Sture Lundberg - Pentti Karvinen       80030 32805  ńlvsby BK          

   6    4     63  43,8  Peter ÷berg - GŲran StrŲmgren          50511 50608  ńlvsby BK          
   7    8     60  41,7  Elaine Lundberg - Victoria Lindfors    86309 37869  ńlvsby BK          
   8    5     58  40,3  Per-Olof Persson - Jan-Ola Lundin      18011  5287  ńlvsby BK          

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                            Bricka:  2                       
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
5 4  4S  V +2 H10      -480   4 2     5 4  2H  ÷ -2 R6    100       6 0
7 1  4S  ÷ +2 R5       -480   4 2     6 2  2H  ÷ -1 SE     50       3 3
8 3  4S  V +2 H10      -480   4 2     8 3  2H  ÷ -1 SE     50       3 3
6 2  5Kx S -4 SE       -800   0 6     7 1  2H  ÷  = R5       -110   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                            Bricka:  4                       
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
6 2  3S  N +1 K6    170       6 0     6 2  2R  V -1 SK    100       6 0
7 1  5R  V -1 SE    100       4 2     8 3  2R  V  = SK        -90   4 2
8 3  4H  V  = SK       -620   2 4     5 4  2S  N -1 S5       -100   1 5
5 4  4H  V +1 SE       -650   0 6     7 1  2S  N -1 R6       -100   1 5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                            Bricka:  6                       
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
1 3  3N  ÷ -2 KE    100       5 1     6 5  3S  N  = Skn   140       6 0
7 2  3N  V -2 R8    100       5 1     1 3  4H  ÷ -1 S7    100       3 3
6 5  2N  ÷ -1 K6     50       2 4     4 8  4H  ÷ -1 Kkn   100       3 3
4 8  2N  ÷  = KK       -120   0 6     7 2  3Hx ÷  = S7       -730   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                            Bricka:  8                       
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
4 8  4S  ÷ -1 K4    100       6 0     1 3  5S  V -2 HK    100       6 0
1 3  2S  ÷ +3 K4       -200   4 2     6 5  3S  V -1 HD     50       4 2
7 2  3S  ÷ +3 H4       -230   2 4     4 8  5K  S -1 SE        -50   2 4
6 5  4S  ÷ +1 K4       -650   0 6     7 2  5Kx N -2 S7       -300   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                            Bricka:  10                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
7 3  2N  V -1 R9    100       6 0     1 6  4H  ÷ +1 HE       -650   3 3
8 5  1N  S -1 R7        -50   4 2     2 4  4H  ÷ +1 KD       -650   3 3
2 4  2N  V  = H4       -120   2 4     7 3  4H  ÷ +1 S3       -650   3 3
1 6  4R  ÷  = K10      -130   0 6     8 5  4H  ÷ +1 K2       -650   3 3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                           Bricka:  12                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
2 4  6N  ÷ -2 R10   100       6 0     7 3  4S  ÷ -2 K8    100       5 1
1 6  3N  ÷ +1 H4       -430   2 4     8 5  4S  ÷ -2 HE    100       5 1
7 3  3N  V +1 H2       -430   2 4     1 6  3S  ÷ +1 K3       -170   2 4
8 5  3N  V +1 R4       -430   2 4     2 4  4S  ÷  = R8       -420   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                           Bricka:  14                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
3 5  4S  S +2 Rkn   680       6 0     6 8  4S  S -1 RD        -50   6 0
2 1  4S  S  = Rkn   620       3 3     7 4  5H  ÷ +1 SK       -480   4 2
7 4  4S  S  = Rkn   620       3 3     3 5  5Rx ÷ +1 SK       -650   2 4
6 8  6S  S -1 H3       -100   0 6     2 1  6H  ÷  = R4       -980   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                           Bricka:  16                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
6 8  2N  ÷ +1 K7       -150   6 0     3 5  4H  ÷ -2 Skn   200       6 0
7 4  3N  ÷  = Hkn      -400   4 2     6 8  4H  ÷ -1 Skn   100       4 2
2 1  3N  V +3 R3       -490   2 4     7 4  3H  ÷ +1 KK       -170   2 4
3 5  2Sx S -2 H4       -500   0 6     2 1  4H  ÷  = R3       -620   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                           Bricka:  18                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
3 2  2S  S  = KE    110       5 1     3 2  3S  ÷ -1 H8     50       5 1
7 5  2S  S  = KE    110       5 1     7 5  4S  ÷ -1 H8     50       5 1
4 6  3K  V  = S10      -110   2 4     4 6  1N  ÷  = K6        -90   2 4
8 1  3K  V +1 S10      -130   0 6     8 1  1N  ÷ +1 K5       -120   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                           Bricka:  20                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
8 1  3H  N  = SK    140       6 0     3 2  5K  N +1 R5    620       5 1
7 5  5Hx N -2 SE       -300   4 2     7 5  5K  S +1 Skn   620       5 1
3 2  4S  V  = K9       -620   2 4     4 6  5R  N  = K10   600       2 4
4 6  5Hx N -4 SK       -800   0 6     8 1  3R  N +1 K10   130       0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                           Bricka:  22                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
7 6  1Nx N +2 S10   580       6 0     2 8  4S  S +1 H5    450       6 0
2 8  1N  N +3 H3    180       4 2     5 1  4S  S  = Skn   420       3 3
5 1  1N  N +2 S10   150       2 4     7 6  4S  S  = H10   420       3 3
4 3  3K  N +1 S10   130       0 6     4 3  6S  S -2 Skn      -100   0 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                           Bricka:  24                      
Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng    Par  Kontr    Ut   Resultat  Pošng
4 3  5S  V -1 R3    100       6 0     2 8  2S  N  = H2    110       6 0
2 8  4S  V  = K4       -620   2 4     4 3  4S  N -2 H2       -100   3 3
5 1  4S  V  = H10      -620   2 4     5 1  4S  N -2 H2       -100   3 3
7 6  4S  V  = R3       -620   2 4     7 6  4Sx N -2 H2       -300   0 6